מעמד פסל "רופא"

115.00

מעמד פסל רופא עם כוס לעטים

ומעמד כרט' ביקור

תיאור

מעמד פסל רופא עם כוס לעטים

ומעמד כרט' ביקור